80X80: HL-8022

80X80: HL-8022

480,000

  • Kích thước: 80X80 (cm)
  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Bề mặt sản phẩm: Vi Tinh
  • Chức năng: Lát nền

Số lượng

Mô tả